Logo
 
Afdrukken E-mail

Cursus Eerste Hulp aan Kinderen

De EHaK (Eerste Hulp aan Kinderen) cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.

Toelatingseisen : Minimaal 15 jaar
Cursus duur : 8 lesavonden (incl. examen en oefexamen)
Max. aantal cursisten : 12
Kosten : € 135,- (incl. lesmateriaal, consumpties en examen)
Certificaat : Geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen (Oranje Kruis)
Toetsing : Theoretisch en praktisch gedeelte

Onderwerpen tijdens de cursus zijn:

- Het kind en zijn omgeving
- Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten
- Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
- Kindermishandeling en eerste hulp
- Stoornissen in het bewustzijn
- Stoornissen in de ademhaling
- Stoornissen in het bewustzijn èn de ademhaling
- Ernstige bloedingen
- Uitwendige wonden
- Brandwonden
- Ontwrichting en botbreuken
- Kneuzing en verstuiking
- Oogletsel
- Vergiftiging
- Elektriciteitsongevallen
- Koudeletsels
- Warmteletsels
- Kleine ongevallen
- Plotseling optredende ziekteverschijnselen
- Verband- en hulpmiddelen
- Soorten verbanden
- Dekverband
- Doekverband
- Wonddrukverband, stompverband
- Drukverband
- Kleine ongevallen
- Verband- en hulpmiddelen

In het menu vindt u de Geplande Cursussen en het Contactformulier voor als u informatie wilt aanvragen of uzelf aan wilt melden voor een cursus.